Rijksoverheid
Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?

Veilig Thuis

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Zie ook: Augeo
Zie ook: Villa Pinedo
Zie ook: Kinderen uit de Knel

Je kunt wat doen bij een vechtscheiding

Als er sprake is van een ‘vechtscheiding’ wordt er nog nauwelijks naar de kinderen geluisterd. Doordat de vader en moeder zo met elkaar strijden, elk overtuigd van hun eigen gelijk, hebben ze niet meer door dat de kinderen eronder lijden. Zie je in jouw naaste omgeving dat een kind de dupe is van een vechtscheiding? Weet dan dat je je in de situatie mag mengen. Het is juist in het belang van het kind dat je helpt. Je kunt iets doen voor de kinderen én voor de ouders. Soms kun je met simpele, praktische hulp aan de ouders/verzorgers de strijd al helpen verzachten. Als omstander kun je de problemen niet oplossen, maar je kunt wel steun bieden en verwijzen naar hulp.

Je maakt je zorgen over een kind in een vechtscheiding.

Dit kun je doen:

Praat met de ouders
Als je je zorgen maakt om een kind tijdens een scheiding, hebben ouders ontzettend veel aan jouw hulp. Je kunt vertellen wat je bij het kind ziet of wat je hen ziet doen.

 • Erken de pijn, het verdriet en de boosheid maar ga dan niet mee in beschuldigende verhalen.
 • Biedt een luisterend oor en spreek met de ouders over zorgen in plaats van over schuld.
 • Richt de aandacht steeds weer op het kind of de kinderen.
 • Kijk wat je kunt doen voor het kind en laat daarbij beide ouders in hun waarde. Je kunt het probleem niet oplossen, maar als de ouders zich gesteund voelen, kunnen zij het kind ook beter steunen.
 • Belangrijk is dat je de ouders niet beschuldigt: probeer samen een gesprek te hebben, jouw zorgen uit te spreken en jouw steun aan te bieden. Het is belangrijk zo onpartijdig mogelijk te blijven.
Je kunt altijd terecht voor hulp en advies bij Veilig Thuis. Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Zorg dat je er bent voor het kind
Kinderen verwerken de scheiding beter als zij mensen om zich heen hebben die hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Gewoon iets leuks doen met het kind kan al helpen de situatie even te vergeten.

 • Zorg dat je er bent voor het gezin. Door verdriet, boosheid en verwarring kan het zijn dat ouders minder beschikbaar zijn.
 • Vraag ook aan de kinderen hoe het met hen gaat en wat je voor hen zou kunnen doen.
 • Het kan helpen als kinderen met hun emoties en vragen terechtkunnen bij andere volwassenen. Geef aan dat ze bij jou terecht kunnen als ze vragen hebben of iets kwijt willen.
 • Door spanningen thuis kunnen kinderen het gevoel hebben dat het nergens meer gezellig is. Praat met het kind, zo gewoon mogelijk op het niveau van het kind. Luister naar het kind en kijk met hen wie of wat eventueel zou kunnen helpen bij problemen. Maak dit concreet en kijk of je er zelf een rol in zou kunnen spelen.
 • Het is belangrijk onpartijdig te blijven. Spreek vriendelijk over beide ouders en open voor de klachten en zorgen van het kind of bij beide ouders.
 • Oordeel niet, maar stel vragen.
Je kunt altijd terecht voor hulp en advies bij Veilig Thuis. Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Praat met ouders en anderen uit hun omgeving
Als je je zorgen maakt om een kind waarvan de ouders in scheiding liggen, is het belangrijk dat je iets doet. Soms kun je met simpele, praktische hulp de ouders een heel eind op weg helpen.

 • Ga eens met familie en vrienden neutraal om tafel zitten. Misschien zijn er meer personen in de omgeving en kunnen jullie samen hulp bieden.
 • Voer het gesprek niet vanuit twee kampen, maar zoek gezamenlijk naar oplossingen door de situatie steeds vanuit het kind te bekijken.
 • Beschuldig ouders niet, maar verwijs gezamenlijk naar de hulpmogelijkheden.
Neem contact op met Veilig Thuis
Je kunt altijd terecht voor hulp en advies bij Veilig Thuis. Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)