Rijksoverheid

Privacy statement

Privacy

Op deze pagina kun je lezen hoe de bij deze website betrokken ministeries omgaan met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden. 
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. 
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 
Als ministeries informatieprofielen bijhouden op hun website, wordt dat van tevoren meegedeeld. De profielen zijn uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens in een informatieprofiel worden verwerkt, kun je dat in een mail aangeven.

Meting voor statistieken

Wij maken op deze website gebruik van Adobe Insight om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe gebruiken wij jouw IP-adres om o.a. internet-verkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer te verzamelen.

Wij zullen de IP-adressen niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken de diensten van Adobe Insight om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

Meer informatie

Bestanden in het PDF-formaat kunnen o.a. worden bekeken met het gratis programma Adobe Reader.

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker